Intézmény Fentartója

ESZTERGOMI TANKERÜLETI KÖZPONT

2500 Esztergom Széchenyi tér 6.

képviseli: Muszala Szabolcs

Tel.:+36 33 795 227

email.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web.:https://kk.gov.hu/esztergom

A tankerület/iskola adószáma:

15839156-2-11

 

Határtalanul

A Leányvári Erdély Jenő Általános Iskola a község német nemzetiségi iskolája. Több évtizedes múltra tekint vissza. 8 osztállyal és napközis csoportokkal működik.

Nemzetiségi jellegéből adódóan heti 5+1 órában, tanulják a diákok a német nemzetiségi nyelvet és népismeretet. Jellemző a hagyományápolás, mely tevékenység már az óvodában elkezdődik, s az iskola befejezése után a tánccsoportok keretein belül folytatódik. Az iskola arculatát a nyelvoktatás mellett, a tehetséggondozás is meghatározza. Nagy hangsúlyt fektet intézményünk a fejlesztésre is. Iskolánk 2013. január 1-től állami fenntartásban működik.

A tanórán kívüli tevékenységek, szervezett kirándulások, sítábor, erdei iskola, sporttábor, nyelvi tábor, színházlátogatások alkotják az iskolához kapcsolódó szabadidős tevékenységek körét.

A német nyelv területén kiemelkedő képességű tanulóink a Pilisvörösvári Nemzetiségi Gimnáziumba, esztergomi és budapesti gimnáziumok nyelvi tagozatára nyernek felvételt.

Bár  tornateremmel nem büszkélkedhetünk, de talán tornaszobánk, az iskola melletti sportpálya, sportversenyeken való részvétel, úszás-oktatás, sportversenyek, sporttábor, vonzóvá tehetik a testnevelés órákat.

 Kisiskolásaink az idei esztendőben is heti rendszerességgel, órarendbe beépítve látogatják a helyi Judó Egyesület játékos délelőttjeit. Remélhetően kedvet kapnak az edzésben való aktív részvételre is. Az iskolában tehetséges tanulóink részére szakköröket is szervezünk, melyek keretében matematika, történelem, nyelvi, irodalmi és könyvtárhasználati ismereteket szerezhetnek, és vetélkedőkre, versenyekre is eljuthatnak. Táncosaink szintén heti rendszerességgel látogatják a délutáni nemzetiségi táncórákat, magyar táncot fakultatív keretek között tanulhatnak diákjaink.

Az intézmény célja: diákjaink értékteremtő nevelése, a továbbtanuláshoz szükséges tudás megalapozása, valamint hatékony együttműködés iskolánk partnereivel.

A nevelés-oktatás folyamatában nagy segítségünkre van "A Leányvári Iskoláért Alapítvány". Támogatóink rendszeres és alkalomszerű segítsége hozzájárul programjaink színvonalas kivitelezéséhez, eszközeink fejlesztéséhez.

Az intézmény mozgalmas életét és egyéb eseményeit megismerhetik a feltöltött fotók segítségével.